Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Tukea oppilaitosten
kestävän kehityksen työhön!

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen.

Kestävän kehityksen ohjelma

Näiden sivujen ohjeiden avulla oppilaitos voi rakentaa kestävän kehityksen ohjelman, jonka avulla kestävän elämäntavan oppiminen kytketään suunnitelmalliseksi osaksi opetusta ja oppilaitoksen toimintakulttuuria. Liikkeelle voi lähteä pienin askelin esimerkiksi valitsemalla lukuvuodeksi yhden koulun yhteisesti tärkeänä pitämän teeman.

Itsearviointi

Kestävän kehityksen ohjelma on oppilaitoksen kehitystyön moottori. Jotta se pyörisi ja veisi työtä koko ajan eteenpäin, tulee ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista arvioida vuosittain. Näiden sivujen ohjeet ja itsearviointityökalut tarjoavat tukea kestävän kehityksen ohjelman ja oppilaitoksen toiminnan eri osa-alueiden arviointiin ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen.

Oman oppilaitoksen kestävän kehityksen asioiden tasoa voit arvioida nopeasti pikatestillä!

Sertifiointi

Kestävän kehityksen sertifiointi tarjoaa mahdollisuuden ulkoisen tunnuksen eli sertifikaatin hakemiseen. Sertifiointi perustuu Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin, joissa tarkastellaan kestävän kehityksen sisältymistä oppilaitoksen johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin.

Sertifikaatin hakeminen edellyttää oppilaitoksen itsearviointia sekä ulkoista auditointia oppilaitoksessa, joiden avulla todennetaan kriteerien täyttyminen. Sertifikaatin myöntää OKKA-säätiö.

Lisätietoja koulutuksista ja muusta tuesta


OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö on vuonna 1997 toimintansa aloittanut itsenäinen organisaatio, joka toimii opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen hyväksi. Säätiön taustayhteisöinä ovat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n yleissivistävät opettajat, valtakunnalliset ammatilliset opettajajärjestöt sekä Lastentarhanopettajaliitto. OKKA-säätiö on ylläpitänyt kansallista Oppilaitosten ympäristösertifiointia vuodesta 2004 alkaen.

OKKA-säätiön www-sivuille