Kestävä kehitys johtamiseen, opetukseen ja arkeen

Sertifiointi tarjoaa työkaluja, ohjausta ja koulutusta koulujen oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen.

Ekologisen jälleenrakennuksen valmennusohjelma oppilaitosjohdolle

Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu ja OKKA-säätiö toteuttavat syksyllä 2022 oppilaitosjohdolle suunnatun ekologisen jälleenrakennuksen valmennusohjelman, josta on räätälöity omat toteutukset ammatilliselle koulutukselle ja vapaalle sivistystyölle. Valmennuksen avulla mahdollistetaan ylimmälle johdolle foorumi viimeisimmän tutkimustiedon saamiseen sekä keskusteluun koulutuksen arvoista ja tehtävästä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Valmennusohjelma tukee johdon roolin vahvistamista esimerkiksi kestävän kehityksen sertifioinnin puitteissa tapahtuvassa kehitystyössä.

Lue lisää valmennusohjelmasta

Tukea kestävän kehityksen työhön

Tarvitseeko oppilaitoksesi tukea kestävän kehityksen ohjelman rakentamiseen, opetuksen ja toimintakulttuurin kehittämiseen tai sertifikaatin hakemiseen?

Hae sertifikaattia

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia voivat hakea peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset, järjestöt ja lastenkulttuurikeskukset.

Kestävän tulevaisuuden indikaattorit

OKKA-säätiö on vahvistanut ammatillisten oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattorit otettavaksi käyttöön oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa.
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi