Kestävä kehitys johtamiseen, opetukseen ja arkeen

Sertifiointi tarjoaa työkaluja, ohjausta ja koulutusta koulujen oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen.

Ekologisen jälleenrakennuksen valmennusta perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosjohdolle

TULOSSA SYKSYLLÄ 2023!

Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu ja OKKA-säätiö järjestävät syksyllä 2023 oppilaitosjohdolle suunnatun ekologisen jälleenrakennuksen valmennusohjelman, josta on räätälöity omat toteutukset peruskouluille ja toisen asteen oppilaitoksille (lukiot ja ammatillinen koulutus). Valmennuksen avulla mahdollistetaan oppilaitosjohdolle foorumi viimeisimmän tutkimustiedon saamiseen sekä keskusteluun koulutuksen arvoista ja tehtävästä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Valmennusohjelma tukee johdon roolin vahvistamista esimerkiksi kestävän kehityksen sertifioinnin puitteissa tapahtuvassa kehitystyössä.

Valmennusohjelman vetäjinä toimivat tulevaisuudentutkija Otto Tähkäpää (Tulevaisuuskoulu) ja kestävyyskasvatuksen asiantuntija Erkka Laininen (OKKA-säätiö). Mukana valmennuksessa ovat myös BIOS-tutkimusyksikön tutkijat, jotka perehdyttävät osallistujat ekologiseen jälleenrakennukseen.

Valmennusohjelmat käynnistyvät elo-syyskuun vaihteessa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Tukea kestävän kehityksen työhön

Tarvitseeko oppilaitoksesi tukea kestävän kehityksen ohjelman rakentamiseen, opetuksen ja toimintakulttuurin kehittämiseen tai sertifikaatin hakemiseen?

Hae sertifikaattia

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia voivat hakea peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset, järjestöt ja lastenkulttuurikeskukset.

Kestävän tulevaisuuden indikaattorit

OKKA-säätiö on vahvistanut kestävän tulevaisuuden indikaattorit käyttöön kaikkien oppilaitosmuotojen kestävän kehityksen sertifioinnissa.
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi