Kestävä kehitys johtamiseen, opetukseen ja arkeen

Sertifiointi tarjoaa työkaluja, ohjausta ja koulutusta koulujen oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen.

Tutustu planetaariseen sosiaalipedagogiikkaan!

OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen osallistui planetaarisen sosiaalipedagogiikan teorian kehittämiseen Itä-Suomen yliopiston professori Arto O. Salosen johtamassa tutkimushankkeessa. Teoria julkaistiin lokakuussa 2023 Educational Theory -lehdessä. Teorialla on runsaasti sovelluskohteita niin formaalissa koulutuksessa kuin informaalin oppimisen kentällä esimerkiksi työelämässä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden parissa.

Lue lisää OKKA-säätiön verkkosivujen planetaarisen sosiaalipedagogiikan tietosivulta.

TÄYDENNYSKOULUTUSTA VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPETTAJILLE

Syksyllä 2024 käynnistyy Itä-Suomen yliopiston ja OKKA-säätiön vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle suunnattu täydennyskoulutushanke Planetaarisuus vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen. Koulutus pohjautuu planetaarisen sosiaalipedagogiikan teoriaan, ja sen lähestymistapana on kokemuksellinen oppiminen. Tavoitteena on tukea planetaarisen orientaation sisäistymistä osaksi opettajan ammatti-identiteettiä.
Lue lisää koulutuksesta

Tukea kestävän kehityksen työhön

Tarvitseeko oppilaitoksesi tukea kestävän kehityksen ohjelman rakentamiseen, opetuksen ja toimintakulttuurin kehittämiseen tai sertifikaatin hakemiseen?

Hae sertifikaattia

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia voivat hakea peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset, järjestöt ja lastenkulttuurikeskukset.

Kestävän tulevaisuuden indikaattorit

OKKA-säätiö on vahvistanut kestävän tulevaisuuden indikaattorit käyttöön kaikkien oppilaitosmuotojen kestävän kehityksen sertifioinnissa.
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi