Sertifikaatin ylläpito

Sertifikaatin ylläpito edellyttää oppilaitokselta, järjestöltä tai lastenkulttuurikeskukselta vuosittaista itsearviointia, jossa painotetaan kestävän kehityksen ohjelman toteutumista ja seuraavan vuoden toiminnan suunnittelua. Itsearviointia ei tarvitse esittää auditoijalle eikä sitä myöskään toimiteta OKKA-säätiöön.

Kestävän kehityksen sertifioinnin sääntöjen mukaan sertifikaatti on uusittava viimeistään 36 kuukauden kuluttua sertifikaatin myöntämisestä tai sen edellisestä uusimisesta.

Uusiminen tapahtuu organisaatiossa tehtävän ulkoisen auditoinnin kautta (sertifikaatin uusimisauditointi). Siinä tarkastetaan, että organisaation kestävän kehityksen työssä on toteutettu jatkuvaa parantamista ja että sertifikaatin vaatimusten mukainen suoritustaso on säilynyt. Uusimisauditointi on sertifiointiauditointiin nähden lyhyempi ja kevyempi arviointi. Organisaatio tilaa sertifikaatin uusimisauditoinnin OKKA-säätiön kautta.

Peruskoulut ja lukiot

Uusimisauditointia varten ei tehdä uudelleen sertifiointiauditoinnin edellyttämää laajaa itsearviointia. Sen sijaan oppilaitoksen arviointiryhmä (esimerkiksi kestävän kehityksen työryhmä) täyttää uusimisauditointia varten laaditun kokoavan arviointilomakkeen. Auditoijalle toimitetaan ennakkoon myös aiempiin auditointeihin liittyvä materiaali sekä edellisen auditoinnin jälkeen tehtyjen vuosittaisten itsearviointien materiaali.

Ammatilliset oppilaitokset, vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus, järjestöt ja lastenkulttuurikeskukset

Uusimisauditointia varten tehdään kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearvioinnin päivitys eDelphi-järjestelmässä. Arvioinnin kautta saadaan näkyviin edellisen arvioinnin jälkeen tapahtunut kehitys. Lisäksi oppilaitos tai järjestö arvioi kehityssuunnitelmansa tavoitteiden toteutumista.

Vasemmalla olevista linkeistä voit tutustua tarkemmin sertifikaatin ylläpitoon liittyviin ohjeisiin.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi