Kriterier och certifiering för hållbar utveckling i fria bildningen

På hösten 2011 utforskade OKKA-stiftelsen intressen av läröanstalter inom den finska fria bildningen att delta i planeringen av kriterier för hållbar utveckling. För arbetet sattes som mål att planera kriterier speciellt för stöd till utvecklingsarbete i medbörgarinstitut och folkhögskolor samt att utbreda certieringssystemet till fria bildningen.

OKKA-stiftelsen och Andelslaget Eco-One ansvarade under åren 2012–2013 för planerandet av kriterierna för hållbar utveckling inom den fria bildningen. Arbetet stöddes av ett nationellt pilotnätverk bestående av folkhögskolor och medborgarinstitut som testade och gav respons på kriterierna. Den 28.8.2013 bekräftade OKKA-stiftelsens styrelse kriterierna som officiel grund för certifiering i fria bildningen.

Under åren 2014-2015 genomförde Bildningsalliansen r.f., Suomen ympäristöopisto Sykli och OKKA-stiftelsen ett projekt i vilket bearbetades det svenska materialet för certifiering samt organiserades informations -och stödtjänster för den svenska fria bildningen. Projektet finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi