Hae sertifikaattia

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia voivat hakea peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset, taiteen perusopetuksen oppilaitokset, järjestöt ja lastenkulttuurikeskukset. Sertifikaatin hakeminen edellyttää organisaation tekemää itsearviointia. Lisäksi ulkoinen arvioija eli auditoija suorittaa auditoinnin organisaatiossa. Sertifikaatin myöntäminen perustuu oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin ja niihin liittyviin sertifikaatin myöntämisperusteisiin. Organisaatio voi hakea sertifiointia koko toiminnalleen tai osalle toimintaansa, kuten esimerkiksi jollekin koulutusalalle tai koulutusyksikölle.

Lisätietoa sertifikaatin hakemisoikeudesta (sertifioinnin säännöt)

Itsearviointi ja auditointi

Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearviointi tehdään eDelphi-verkkotyökalun avulla. OKKA-säätiö on sopinut eDelphi-ohjelmiston käyttöä hallinnoivan Metodix Oy:n kanssa eDelphin käytöstä indikaattoreiden arviointiin. Sopimus mahdollistaa sertifikaattia hakeville organisaatioille yhden maksuttoman ohjelmiston käyttäjälisenssin. OKKA-säätiö tekee sertifikaattia hakevan organisaation kanssa sopimuksen, jossa kuvataan käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet sekä organisaation saama käyttäjätuki.

Ole yhteydessä OKKA-säätiöön tarkempaa ohjeistusta varten!

Ulkoinen auditointi

Sertifiointiin kuuluu ulkoinen arviointi eli auditointi, jossa riippumaton auditoija todentaa sertifikaatin myöntämisperusteiden täyttymisen. Lisäksi auditoija antaa organisaatiolle  palautetta toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Sertifikaatti on voimassa kerrallaan kolme vuotta, jonka jälkeen organisaatiossa tehdään sertifikaatin uusimisauditointi.

Sertifikaatin hakeminen

Sertifikaatin hakeminen on mahdollista, kun auditoija on vahvistanut sertifikaatin myöntämisperusteiden täyttymisen antamassaan auditointiraportissa. Auditoija toimittaa raportin suoraan OKKA-säätiöön ja kopion raportista sertifikaattia hakevalle organisaatiolle. Kestävän kehityksen sertifikaattia haetaan OKKA-säätiöltä hakulomakkeella, jonka allekirjoittaa oppilaitoksen johto.

Tarkemmat ohjeet ja työkalut itsearviointiin ja sertifikaatin hakemiseen eri organisaatiomuodoille löytyvät sivun vasemman laidan valikossa olevista linkeistä. OKKA-säätiö antaa ohjausta ja tukea sertifikaatin hakemiseen.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi