Indikaattori 1: Järjestötyö

Indikaattorin arviointia voidaan soveltaa järjestöjen järjestöihin sekä järjestöihin, joilla on henkilöjäseniä. Indikaattorin kuvauksissa on tuotu esille tulkintoja näissä molemmissa tapauksissa.

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla järjestön vaikuttamistyö keskittyy jäsenistön ajankohtaisiin tarpeisiin ja nykytilan jatkuvuuden turvaamiseen. Jäsenjärjestöjä tuetaan vahvistamalla niiden perustoimintaa. (Järjestön henkilöjäseniä tuetaan vahvistamalla heidän perustyötään ja -osaamistaan.) Järjestö ottaa ympäristö- ja vastuullisuusasioita huomioon tilaisuuksien ja kohtaamisten järjestelyissä (esimerkiksi tilat, tarjoilut, materiaalit ja kuljetukset).

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla järjestö etsii aktiivisesti tulevaisuuden mahdollisuuksia, joiden kautta se voi vahvistaa ja uudistaa jäsenistönsä toimintaa. Järjestö osallistuu sivistyksestä käytävään keskusteluun. Se lisää jäsenistönsä tietoisuutta kestävyyskysymyksistä ja tukee jäsenorganisaatioidensa toimintakulttuurien kehittämistä kestäviksi (Järjestö tukee henkilöjäsentensä toimintatopojen kehittämistä kestäviksi). Osallistujat otetaan mukaan tilaisuuksien ja kohtaamisten kestävyyden rakentamiseen (kestävät valinnat, oman toiminnan vaikutusten arviointi ja näkyväksi tekeminen).

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla järjestö valmentaa jäsenorganisaatioitaan (henkilöjäseniään) muutoksen tekijöiksi kohti kestävän tulevaisuuden yhteiskuntaa. Järjestö aktivoi jäsenistöään, sidosryhmiään ja kansalaisia keskusteluun kestävää tulevaisuutta rakentavasta sivistyksestä. Järjestö luo ihmisille kohtaamisen paikkoja, joissa voidaan jakaa kokemuksia ja tunteita ja synnyttää elämää kannattelevia merkityksiä.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi