Johtaminen

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla toimintaa ohjaavat organisaation sisäisistä tarpeista nousevat talous- ja tuottavuustavoitteet, joilla myös arvioidaan toiminnan tuloksia. Johtamisessa painottuvat säännöt, tavoitteet, vastuut ja seuranta. Organisaation rakenne, yksisuuntainen viestintä ja yhtenäiskulttuuri vahvistavat siiloja ja pysyvyyttä.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla oppilaitoksen toimintaa ohjaa yhteiskunnallinen muutos. Johtaminen perustuu yhdessä asetettuihin tavoitteisiin, luottamukseen ja yhteistyöhön. Oppilaitoksen uudistamisessa hyödynnetään moniäänistä keskustelua arvoista ja tulevaisuudesta. Johtaminen ja organisaation rakenteet tukevat sisäiset rajat ylittävää vuorovaikutusta.  Oppilaitoksen kestävän kehityksen työlle on varattu tarvittavat resurssit.

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla oppilaitoksen toimintaa ohjaa kestävän tulevaisuuden rakentamisen tarkoitus. Oppilaitos visioi nykykehitykselle vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja ohjaa niillä toimintaansa. Johtamisen keinoina toimivat jaetut arvot ja visiot. Oppilaitos käy yhteiskuntaa uudistavaa dialogia kumppaniverkostonsa kanssa ja rakentaa organisaatiorajat ylittäviä arvoja ja merkityksiä. Johtaminen mahdollistaa uusien toimintapojen ja rakenteiden syntymisen.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi