Koulutuksen toteutus

KRITEERI 1: Oppilaitos on kehittänyt käytäntöjä, joilla tuetaan tutkinnon perusteiden kestävän kehityksen ammattitaitovaatimusten toteutumista koulutuksessa.

Kriteerin selitys: Käytännöt voivat liittyä esimerkiksi kestävän kehityksen osaamisen tunnistamiseen ja osaamisen kehittämissuunnitelman laatimiseen, koulutuksen sisältöihin, työssäoppimisen ja näyttöjen kehittämiseen tai työpaikkaohjaajien ja arvioijien perehdytykseen.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi