Kestävyystaitojen oppiminen

KRITEERI 2: Työprosessissa tarvittavien kestävyystaitojen oppiminen toteutuu laadukkaasti ja siihen on yhdistetty kestävän kehityksen tietoperustaa.

Kriteerin selitys: Ammatillisen kestävyysosaamisen lähtökohtana on kestävyysnäkökohtien huomioon ottaminen työprosessin eri vaiheissa. Ammattialasta riippuen keskeisiä näkökohtia ovat esimerkiksi kestävät hankinnat, materiaalitehokkuus, kierrätys, energiatehokkuus, kemikaalien ja vaarallisten jätteiden hallinta, tuotannon päästöjen hallinta, työterveys ja -turvallisuus, hyvinvoinnin edistäminen sekä asiakaspalvelu. Kestävyystaitojen oppimisen tulisi tapahtua suunnitelmallisena kokonaisuutena oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Kestävän kehityksen tietoperustan (ympäristö, hyvinvointi, talous, kulttuurin kestävyys) kytkeminen ammattitaidon oppimiseen on keskeistä kestävien toimintatapojen merkityksen ymmärtämisessä ja opiskelijoiden motivoimisessa kestävyystaitojen oppimiseen.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi