Oppimisympäristöt

KRITEERI 3: Oppilaitoksen omien oppimisympäristöjen kestävyysnäkökohtia on kehitetty suunnitelmallisesti. Kestävyysnäkökulma on mukana työpaikkojen soveltuvuuden arvioinnissa.

Kriteerin selitys: Oppimisympäristöjen kestävyyden lähtökohtana on niiden ympäristö-, työterveys-, turvallisuus- ja hyvinvointinäkökohtien tunnistamisen. Sen pohjalta ympäristöjen työkäytäntöjä, ohjeistuksia ja teknologiaa voidaan kehittää kestävämmiksi. On tärkeää, että työpaikkojen soveltuvuuden arvioinnissa tarkastelun kohteena ovat myös kestävyysnäkökohdat. Laadukas työympäristö on turvallinen, terveellinen ja hyvinvoiva, ja sen käytännöissä on otettu huomioon ympäristönäkökohdat. Kestävyystaitojen hankkimisen näkökulmasta työpaikan tulisi mahdollistaa ainakin työprosessiin ja työyhteisössä toimimiseen linkittyvien kestävyystaitojen oppiminen. Arvioinnin kautta voidaan vaikuttaa työpaikkojen kestävyysasioiden parantamiseen. Samalla tunnistetaan mahdolliset korvaavien oppimisjärjestelyjen tarpeet, jos kestävyysosaamista ei pystytä hankkimaan työpaikalla.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi