Yhteisön hyvinvointi

KRITEERI 6: Oppilaitoksella on normien vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia on kehitetty tavoitteellisesti.

Kriteerin selitys: Oppilaitosyhteisön hyvinvointiin liittyviä säännösperusteisia suunnitelmia ovat muun muassa työsuojelun toimintaohjelma, pelastussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, henkilöstön kehittämissuunnitelma, suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, opiskeluhuoltosuunnitelma sekä järjestyssäännöt. Lisäksi oppilaitos voi laatia muitakin hyvinvointiin liittyviä toimintaohjeita.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi