Oppilaitoksen strategia

KRITEERI 7: Kestävän kehityksen teemat ovat osa oppilaitoksen strategiaa ja arvopohjaa.

Kriteerin selitys: Kestävän kehityksen teemat voivat näkyä strategiassa ja arvopohjassa esimerkiksi pyrkimyksenä ympäristövastuullisuuteen ja ekologisen kestävyyden turvaamiseen, hyvinvoinnin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tai kestävien innovaatioiden synnyttämiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen yhdessä kumppaniverkoston kanssa.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi