Oppilaitoksen ympäristövastuu

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla oppilaitos seuraa ympäristöasioihin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä ja pitää yllä niiden vaatimusten mukaisia käytäntöjä ja suunnitelmia. Ympäristö- ja vastuullisuus eivät painotu oppilaitoksen hankinnoissa. Oppilaitoksen arjessa ympäristöasioiden huomioiminen näkyy yksittäisinä toimintatapoina kuten jätteiden lajitteluna ja energiansäästön ohjeina.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla oppilaitos osallistaa henkilöstön ja opiskelijat toimintakulttuurin arviointiin sekä kehittämistavoitteiden ja -suunnitelmien laatimiseen (esimerkiksi kestävän kehityksen ohjelma). Ympäristövastuullisuus ja eettisyys ovat hankintojen ja urakoiden tarjouspyyntöjen tärkeänä arviointikriteerinä ja valintaperusteena. Ympäristövastuu toteutuu oppilaitoksen arjessa läpäisevästi. Oppilaitos hyödyntää kumppaneidensa asiantuntemusta ympäristövastuullisuutensa kehittämiseen ja osallistaa sidosryhmiään vastuullisuuden edistämiseen.

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla oppilaitos on verkottunut osaksi alueellista kiertotaloutta rakentamalla kiertotalouden toimintamalleja yhdessä kumppaneidensa kanssa. Oppilaitos on kehittänyt ratkaisuja, joiden avulla sen toiminta lähestyy hiilineutraaliutta (esim. uusiutuva energia, energiansäästöratkaisut, vähäpäästöinen liikkuminen, kompensaatiot ja hiilinielujen vahvistaminen). Oppilaitos toimii esimerkkinä kohtuutaloudesta, joka tuottaa hyvinvointia sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ympäristön kantokyvyn rajoissa.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi