Perustason kriteerit: opetus

1) Oppilaitos on suunnannut koulutustarjontaansa kestävään kehitykseen liittyviin teemoihin ja aiheisiin.

Kriteerin selitys: Oppilaitos voi suunnata koulutustarjontaansa esimerkiksi seuraaviin teemoihin: kestävä kulutus ja ekoarki, alueelliset ja paikalliset kestävän kehityksen teemat, ekologinen ja terveellinen ravinto, ekologinen rakentaminen, luonnontuntemus ja luonnossa liikkuminen, kulttuurien tuntemus, paikallinen ja alueellinen kulttuuriperintö, maailman kulttuuriperintö, hyvinvointi ja jaksaminen, ympäristöongelmat ja kehityskysymykset, kestävän kehityksen eettiset kysymykset, kansalaisvaikuttaminen.

2) Oppilaitos on sisällyttänyt koulutuksiinsa kestävän kehityksen oppimistavoitteita.

Kriteerin selitys: Tärkeitä kestävän kehityksen kasvatusta tukevia oppimistavoitteita ovat muun muassa tietoisuus kestävästä kehityksestä, kestävän elämäntavan omaksuminen, ihmisenä kasvaminen ja oman elämän hallinta, arvojen ja merkityksen syntymisen tukeminen, osallisuuden ja vaikuttamisen taitojen vahvistaminen, vastuuseen kasvamisen tukeminen sekä muutoksen tekijäksi kasvaminen.

3) Oppimisympäristöissä toimitaan ympäristövastuullisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Kriteerin selitys: Oppimisympäristöjen kestävyyden lähtökohtana on niiden ympäristö-, työterveys-, turvallisuus- ja hyvinvointinäkökohtien tunnistamisen. Sen pohjalta ympäristöjen työkäytäntöjä, ohjeistuksia ja teknologiaa voidaan kehittää kestävämmiksi.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi