Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa (2006-2007)

Koordinaattori Suomen ympäristöopisto SYKLI
Kumppanit OKKA-säätiö
Rahoitus Työsuojelurahasto
Yhteyshenkilöt OKKA-säätiö: erkka.laininen(at)okka-saatio.com
Verkkosivu

Hankkeen tavoitteet ja toteutus

OKKA-säätiö ja Suomen ympäristöopisto SYKLI toteuttivat 2006-2007 yhteishankkeen Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa. Hankkeessa oli mukana 13 pilottioppilaitosta eri kouluasteilta. Erityisasiantuntijoina toimivat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n sekä Helsingin opetusviraston työsuojeluasiantuntijat. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Työsuojelurahastolta.

Hankkeessa tuotettiin Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa, joissa kuvataan selityksineen kriteerejä, jotka koskevat työ- ja oppimisympäristön suunnittelua, sekä fyysiseen ja psykososiaaliseen työympäristöön liittyviä käytäntöjä. Vaatimusten näkökulmaksi valittiin koulu tai oppilaitos ja sen omat vaikutusmahdollisuudet. Vaatimuksia hyödynnettiin myös Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien suunnittelussa. Lisäksi tuotettiin kouluille ja oppilaitoksille kartoituslomake sosiaalisesti kestävän työympäristön arviointia varten. Työkalun avulla voidaan arvioida sosiaalisen kestävyyden ja työsuojelun toteutumista oppilaitoksen toimintakulttuurissa ja suunnittelukäytännöissä. Lomakkeen käytön tueksi laadittiin itsearvioinnin ohje.

Hankkeen tuotokset

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi