Yhteisön hyvinvointi

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla oppilaitos seuraa turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä. Oppilaitos pitää yllä vaatimusten mukaisia ohjelmia ja suunnitelmia ja perehdyttää oppilaitosyhteisön jäsenet niihin. Hyvinvoinnin edistämisen painopisteenä ovat fyysiseen työ- ja opiskeluympäristöön liittyvät toimenpiteet. Yhteisön hyvinvointia parannetaan puutteisiin reagoimalla.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla yhteisön hyvinvoinnista huolehtimisen lähtökohtana ovat henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeet. Hyvinvoinnin edistämisen näkökulma laajenee psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja opiskeluympäristöön. Hyvinvoinnin edistämisen keskiössä ovat yhteisöllisyys, osallisuus ja moninaisuuden arvostaminen. Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin parantaminen perustuu ennakoivaan toimintaan. Oppilaitoksen sidosryhmät ovat mukana hyvinvoinnin edistämisessä.

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla oppilaitos rakentaa aineetonta hyvinvointia ihmistenvälisyyden kautta. Yhteisö arvostaa rikastavia kohtaamisia ja myötätuntokulttuuria, jotka synnyttävät merkityksellisyyden kokemuksia. Oppilaitoksen arjessa toteutuu aidosti jokaisen saama tuki, arvo ja tunnustus. Oppilaitos hyödyntää osaamistaan alueensa hyvinvoinnin edistämiseen ja innovoi kestävän hyvinvoinnin ratkaisuja yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi