Sertifioinnin taustaa

Envedu-hanke

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin taustalla on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n vuosituhannen vaihteessa tekemä aloite ympäristökriteerien laatimisesta kouluille ja oppilaitoksille. Ympäristösertifiointi ja -kriteerit kehitettiin vuosina 2001-2004 päättyneessä Euroopan yhteisön Life Environment -rahoitusta ja ympäristöministeriön tukea saaneessa Envedu -hankkeessa, jossa myös koulutettiin valtakunnallinen auditoijaverkosto ja annettiin kouluille ja oppilaitoksille tukea kestävän kehityksen ohjelmien rakentamiseen.

Hankkeen yhteistyötahoja olivat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, OKKA-säätiö, Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Opetushallitus, Joensuun yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, Oulun yliopisto, Osuuskunta Eco-One ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seura.

Ympäristökriteereistä kestävään kehitykseen

OKKA-säätiö otti vuoden 2005 alussa vastuun sertifiointijärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Järjestelmää on tämän jälkeen kehitetty useissa yhteistyöhankkeissa. Merkittävin uudistus oli ympäristökriteerien laajentaminen kestävän kehityksen kriteereiksi, jonka OKKA-säätiö toteutti vuosina 2008-2010 yhteistyössä Hyria koulutuksen, Suomen ympäristöopisto Syklin, Eco-Onen ja pilottioppilaitosten verkoston kanssa. Kriteerien suunnittelun pedagogisina asiantuntijoina toimivat maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori, FT Sirpa Tani, maantieteen ja biologian didaktiikan yliopistonlehtori, KT Hannele Cantell ja ympäristökasvatuksen tutkija, MMM Sanna Koskinen.

Vapaa sivistystyö ja aikuiskoulutus mukaan

Vuosina 2012-2013 kriteereistä rakennettiin oma versio vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttöön. Kehitystyöstä vastasivat OKKA-säätiö ja Osuuskunta Eco-One. Työn tukena toimi valtakunnallinen kansanopistojen ja kansalaisopistojen pilottiverkosto, joka testasi ja kommentoi kriteereitä. Kriteerien kehitystyöhön osallistuivat Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto ja Opintokeskukset ry. Vuosina 2011-2013 kriteerit laajennettiin myös ammatillisen aikuiskoulutuksen käyttöön OKKA-säätiön, Hyria koulutuksen, Suomen ympäristöpisto Syklin, Osuuskunta Eco-Onen ja pilottioppilaitosten yhteistyönä.

Arviointi siirtyy web-järjestelmään

Vuosina 2013-2015 ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten käyttöön rakennettiin web-arviointijärjestelmä, joka tukee kestävän kehityksen näkökulman sisällyttämistä työssäoppimiseen, opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä laadunhallintaan. Järjestelmän avulla voidaan tehdä myös Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin hakemisen edellyttämä itsearviointi web-ympäristössä. Ammatillisten oppilaitosten auditoinnit siirrettiin järjestelmään syksyllä 2015. Työkalujen kehittämisestä vastasivat OKKA-säätiö, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto ja Osuuskunta Eco-One.

Även på svenska

OKKA-säätiö, Bildningsalliansen ja Suomen ympäristöopisto Sykli toteuttivat vuosina 2013-2015 hankkeen, jossa vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja arviointityökalut käännettiin ruotsiksi. Samalla rakennettiin myös yhteistyö sertifioinnin tukipalveluiden toteutuksesta ruotsinkielisille oppilaitoksille.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi