Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Opetus- ja kasvatusalan järjestöt ovat haastaneet kaikki Suomen päiväkodit, koulut ja oppilaitokset antamaan oman kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksensa.

Suomen kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Kestävän kehityksen toimikunta päätti päätti muuttaa strategian kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseksi ”Suomi, jonka haluamme 2050”.

Yhteiskuntasitoumus kutsuu yhteiskunnan toimijat mukaan edistämään kestävää kehitystä. Yritykset, yhteisöt, oppilaitokset, hallinto, puolueet, kaupungit sekä muut tahot voivat antaa oman konkreettisen toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Yhteiskuntasitoumuksen visio: on Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi
”Suomessa jokainen ihminen on arvokas ja tasa-arvoinen yhteiskunnan jäsen. Suomi on osaava hyvinvointiyhteiskunta, joka uudistuu joustavasti maailman muutosten myötä. Kestävän talouden ja työllisyyden turvaaminen mahdollistavat hyvinvointiyhteiskunnan edelleen kehittämisen. Luomme yhdessä perustan ja edellytykset kaikkien kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten kestävälle toiminnalle. Luonnon kantokykyä ei ylitetä ja luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. Suomi edistää rauhaa, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.”

Yhteiskuntasitoumuksessa on asetettu seuraavat kahdeksan yhteistä tavoitetta:

1.Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin,
2.Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta,
3.Työtä kestävästi,
4.Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt,
5.Hiilineutraali yhteiskunta,
6.Resurssiviisas talous,
7.Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat,
8.Luontoa kunnioittava päätöksenteko.

Toimenpidesitoumuksessa sitoumuksen antajataho asettaa omaa toimintaansa koskevat konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka voivat liittyä yhteen tai useampaan yllä esitetyistä yhteisistä tavoitteista. Sitoumuksen voi tehdä myös useampi toimija yhdessä. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030:n toteuttamisessa.

Tehkää päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen oma toimenpidesitoumus!
Katso vinkkejä

Lisätietoa:

Valtioneuvoston kestävän kehityksen sivusto
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
Sitoumus2050-video
Toimenpidesitoumuksen antaminen
Annetut sitoumukset
Kestävän kehityksen toimikunta
Agenda2030:n toimeenpano Suomessa

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi