Tee keke-yhteiskuntasitoumus!

Kestävän kehityksen haastekampanja
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, OKKA-säätiö, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Lastentarhanopettajaliitto, Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto ja Vapaa Sivistystyö ry haastavat kaikki Suomen päiväkodit, koulut ja oppilaitokset antamaan oman kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksensa.Katso video: Olli Luukkainen ja Erkka Laininen haastavat päiväkodit, koulut ja oppilaitokset (ympäristöministeriön tuottama video)

Päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen sitoumuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi kestävän kehityksen ohjelman rakentaminen, Vihreä lipun tai kestävän kehityksen sertifikaatin saaminen, tai muu kestävän kehityksen kasvatusta edistävä teko tai toimintamalli.

Haasteen vastaanottavat organisaatiot rekisteröityvät sitoumuksen verkkopalvelussa, ilmoittavat siellä omat julkiset tavoitteensa, ja sitoutuvat raportoimaan sivulla tavoitteiden toteutumisesta. Nettisivun palvelun kautta on myös mahdollisuus lähettää haaste eteenpäin. Haastajina toimivat järjestöt tukevat päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia tarjoamalla kestävän kehityksen työtä helpottavaa tietoa, ohjausta ja koulutusta.

Ideoita kestävän kehityksen sitoumukseksi

Päiväkodit

  • Lähtekää rakentamaan kestävän kehityksen ohjelmaa! Vinkkejä ja ohjeita löytyy mm. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen 4-V hankkeen Keke päiväkodissa -materiaalista.
  • Tavoitelkaa päiväkodille Vihreää lippua!
  • Tehkää yhdessä lasten kanssa jokin kestävän kehityksen teko, josta jää pysyvä jälki päiväkodin ympäristöön tai toimintaan sekä lasten ja aikuisten mieliin!
  • Ottakaa käyttöön esimerkiksi jokin uusi ympäristö- tai kestävän kehityksen kasvatuksen toimintamalli!

Koulut ja oppilaitokset

  • Lähtekää rakentamaan kestävän kehityksen ohjelmaa! Vinkkejä ja ohjeita löytyy mm. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen 4-V hankkeen Keke koulussa -materiaalista.
  • Tavoitelkaa oppilaitokselle Vihreää lippua tai Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia!
  • Tehkää jokin toimenpide tai ottakaa käyttöön toimintamalli, jonka avulla pienennätte pysyvästi esimerkiksi oppilaitoksen materiaalien tai energian kulutusta tai lisäätte opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia. Esimerkkejä löytyy muun muassa Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin teemojen toteutus -pankista.
  • Lisätkää oppilaitoksen koulutustarjontaan kestävän kehityksen teemoihin liittyvä kurssi tai koulutus!

Huom: Jos teillä on jo kestävän kehityksen ohjelma, sitoumukseksi voitte kirjata myös ohjelman tulevia tavoitteita!

Kaikille haasteen vastaanottajille: Haastakaa Sitoumus2050-verkkopalvelun kautta jokin toinen oppilaitos, oma koulutuksen järjestäjänne tai kuntanne mukaan yhteiskuntasitoumukseen!

Ohjeita ja esimerkkejä sitoumuksen antamisen tueksi

Tutustu aluksi ohjeisiin oman sitoumuksen antamisesta. Päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen antaman toimenpidesitoumuksen on liityttävä ainakin yhteen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteeseen. Sen on sisällettävä konkreettiset, mitattavat tavoitteet sekä toimenpiteet ja aikataulu niiden toteuttamiselle. Sitoumuksen on luotava uutta. Hyvä sitoumus synnyttää myös yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Näistä ohjeista löydät esimerkkejä yhteiskuntasitoumuksen eri tavoitekohtiin liittyvistä päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille sopivista toimenpidesitoumuksista ja niiden toteutumisen mittareista:

Esimerkkejä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten toimenpidesitoumuksista

Katso tästä, millaisia sitoumuksia muut ovat antaneet!

Apua sitoumuksen tekemiseen

Ota yhteyttä
Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen
erkka.laininen(at)okka-saatio.com, puh. 050 3729 195

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi