Sertifikaatin raukeaminen

Oppilaitoksen, järjestön tai lastenkulttuurikeskuksen saama kestävän kehityksen sertifikaatti voi raueta seuraavissa tapauksissa:

  • Ulkoista arviointia ei ole toteutettu 36 kuukauden kuluessa sertifikaatin myöntämisestä tai uusimisesta.
  • Auditoijan esittämiä puutteita ei ole korjattu näissä säännöissä esitettyihin määräaikoihin mennessä.

 

Sertifikaatin raukeamisesta päättää OKKA-säätiö kuultuaan ensin sertifioitua organisaatio. Organisaatio, jonka sertifikaatti on rauennut, poistetaan sertifikaattirekisteristä ja se menettää oikeutensa käyttää Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia ja siihen liittyvää logoa. Lisäksi organisaation on luovutettava sertifikaattiviiri takaisin OKKA-säätiölle. Rauennut sertifikaatti on uusittavissa milloin tahansa täysimittaisella ulkoisella auditoinnilla.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi