Teemapankki: yleissivistävät oppilaitokset

Teemojen toteutuksen ja kestävän kehityksen ohjelman rakentamisen tueksi on laadittu kestävän kehityksen kriteereihin perustuvat esimerkkitaulukot, joissa on kaikkiin teemalaatikon teemoihin liittyviä esimerkkejä teeman toteutuksesta oppilaitoksen arjessa ja opetuksessa, teemaan liittyvien toimintatapojen vakiinnuttamisesta sekä mahdollisista yhteistyötahoista. Teemat on jaoteltu ekologisen ja taloudellisen kestävyyden sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoihin.

Taulukko toimii myös arvioinnin tukena määriteltäessä oppilaitoksen pisteytystä teemojen toteutusta koskevien kriteerien osalta. Näyttönä kriteerin mukaisesta toiminnasta voi olla jokin taulukossa mainittu esimerkki tai muu, laajuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan esimerkkeihin rinnastettava aihe tai toimenpide.

Sivun vasemman laidan linkeistä pääset tutustumaan teemapankin ekologis-taloudellisiin ja sosiaalis-kulttuurisiin teemoihin.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi