Aikuislukiot ja aikuisten perusopetus mukaan sertifiointiin

OKKA-säätiö on vahvistanut ohjeet Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien soveltamisesta aikuislukioihin ja aikuisten perusopetukseen. Arviointi ja sertifikaatin myöntäminen pohjautuu peruskoulujen ja lukioiden kriteereihin, joiden suunnittelua (kriteerien osa 1), kestävän kehityksen teemojen toteutusta (kriteerien osa 2) sekä seurantaa, arviointia ja kehittämistä (kriteerien osa 3) koskevia kriteereitä sovelletaan sellaisenaan aikuislukioissa ja aikuisten perusopetuksessa.

Opetuksen toteutusta (kriteerien osa 2) koskeviin kriteereihin 11-22 on tehty seuraavat soveltamisohjeet:

  • Aikuislukion/aikuisten perusopetusta järjestävän oppilaitoksen tulee saavuttaa kaikissa kriteereissä vähintään ”käynnistynyt” -tason suoritus. Poikkeuksena ovat opetuksen toteutusta koskevat kriteerit 19, 20 ja 21, jotka ovat lisäpistekriteereitä, eli niistä ei tarvitse saada pisteitä.
  • Kriteeriä 22 ei arvioida aikuislukiossa ja aikuisten perusopetuksessa.
  • Sertifikaatin minimipistemäärä opetuksen toteutuksen kriteeereistä on 14/27 pistettä.

Soveltamisohjeen laatimista varten toteuttiin pilottiauditoinnit Omnian Espoon aikuislukiossa ja Jyväskylän kristillisessä opistossa. OKKA-säätiö myönsi näille oppilaitoksille myös ensimmäiset aikuislukion ja aikuisten perusopetuksen kestävän kehityksen sertifikaatit. Soveltamisohjeen laadinnassa otettiin huomioon pilotoinnin havainnot aikuisopetuksen erilaisesta toteutustavasta ja opiskelijoiden tarpeista. Kriteerien soveltamiseen vaikuttavat muun muassa aikuislukion karsittu opetustuntien määrä, opettajien suppeammat yhteistyömahdollisuudet, opiskelijoiden vaihtelevat tavoitteet oppiaineiden, kurssien ja koko tutkinnon suorittamisesta, oppimistapojen vahva personointi, opiskelu työn ja perhe-elämän ohella sekä maahanmuttajien opetuksen erityistarpeet.

Julkaistu: 13.2.2018

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi