Tredun Metsätien toimipiste sai sertifikaatin

Ammattiopisto Tredun Metsätien toimipiste sai toisena oppilaitoksena uusien kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden mukaisen sertifikaatin 13.8.2021 Kurussa järjestetyssä tilaisuudessa. Metsätien toimipisteessä koulutetaan osaajia logistiikka-alalle, metsäalalle ja luonto- ja ympäristöalalle. Viimeisen puolentoista vuoden aikana Tredu on ottanut vahvan suunnan kohti yhteiskuntaa uudistavaa toimijuutta. Oppilaitos lähti määrätietoisesti mukaan Kantava-hankkeeseen, jonka tuella ammattioppilaitokset ympäri Suomea arvioivat toimintaansa kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden avulla. Metsätien toimipiste vei itsearvioinnin läpi ensimmäisenä Tredun yksikkönä. Yksikkö auditoitiin maaliskuussa ja OKKA-säätiö myönsi Metsätielle sertifikaatin toukokuun lopussa.

Kuva: Tredun Metsätien toimipisteen väki otti sertifikaatin riemukkaasti vastaan OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Lainiselta (oikealla). (Kuva: Tarja Luukko.)

Auditoija Anu Salon mukaan Tredun kestävän kehityksen työ on vaikuttavaa. Johdon sitoutuminen ja vahva tahtotila näkyvät strategiassa, joka mahdollistaa vastuullisuuden kokonaisvaltaisen kehittämisen. Kestävä elämäntapa Tredusta -painopistealueen tavoitteet huomioivat sekä sosiaalisen että ekologisen näkökulman. Kestävän kehityksen työ on Tredussa organisoitua ja sille on osoitettu tarvittavat resurssit.

Metsätien toimipisteen kehittämistyö on jatkunut jo pitkään ja kestävän kehityksen ohjelmia on laadittu vuodesta 2014 lähtien. Kestävä kehitys on kytketty osaksi toimipisteen tarjoamaa koulutusta. Aloille on laadittu vastuullisuuden osaamislupauksia ja metsäalalla on käytössä työpaikkojen tarkastuslista, jossa käydään läpi vastuullisuusasioita ja kestävän kehityksen toimintoja. Kaikkien opiskelijoiden kanssa tutustutaan laatu- ja ympäristösertifikaatteihin, jotka ovat käytössä työelämässä. Metsäkoneiden tuottamaa dataa käytetään hyödyksi opetuksessa, jotta koneen käyttö olisi mahdollisimman kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä. Luontoalalla maastoretket tehdään jälkiä jättämättä. Koneosaston huoltotiloissa on tehty pitkäjänteistä työtä kiertotalouden edistämiseksi. Hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan liittyviä taitoja opiskelijat voivat oppia myös asuntolassa ja esimerkiksi kokkipajassa.

Yksikön yhteistyö työelämäkumppaneiden kanssa on vireää. Metsäalan työelämäfoorumissa käsitellään työelämän ja yritysten ajankohtaisia haasteita ja toimintaympäristön muutosnäkymiä sekä osaamistarpeita. Yhteistyöhön liittyvä tärkeä verkostotapahtuma on vuosittainen avoimien ovien päivä toimipisteessä. Kestävään tulevaisuuteen liittyviä kehittämishankkeita on paljon käynnissä, mistä esimerkkinä toimii Keoski-kiertotalousosaamisen hanke. Visio metsä- ja luonto-osaamiskeskuksesta vahvistaa yksikön merkitystä ja roolia alueen työelämän kehittäjänä ja tulevaisuuden työelämän haasteisiin vastaajana.

Auditoijan sanoin: Olette tehneet hienoa ja määrätietoista kestävän kehityksen työtä Tredussa. Itsearvioinneissa ja auditoinnissa tuskin saatiin kaikkea sitä hyvää edes esille, mitä olette jo tehneet ja saavuttaneet. Auditoinnin perusteella voi todeta, että Tredulla on kaikki mahdollisuudet viedä kehittämistyötä eteenpäin ja työtä vauhdittaa innokas ja aikaansaapa joukko toimijoita, jotka ovat vahvasti sitoutuneet kestävän kehityksen edistäjiksi.

Julkaistu: 20.8.2021

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi