LHKK ponnisti ensimmäisenä kestävän tulevaisuuden sertifikaattiin

OKKA-säätiön hallitus myönsi 4.2.2021 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle ensimmäisen kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin perustuvan sertifikaatin. Sertifikaatti luovutettiin perjantaina 19.3. Forssassa kuntayhtymän edustajille. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) ja sen ylläpitämä Forssan ammatti-insituutti ovat panostaneet kestävään kehitykseen jo viime vuosikymmenen alkupuolelta lähtien. Oppilaitoksella oli jo aiemmin koko toiminnan kattava kestävän kehityksen sertifikaatti. LHKK vei ensimmäisenä koulutuksen järjestäjänä läpi uusien kestävän tulevaisuuden indikaattoriden mukaisen itsearvioinnin ja auditoinnin.

OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö luovutti sertifikaatin Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttilalle ja
yhtymäjohtaja Maaria Silviukselle. (Kuva: Anneli Kaseva.)

LHKK haluaa olla edelläkävijä, joka etsii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja resurssiviisaaseen kiertotalouteen yhdessä alueensa toimijoiden kanssa. Oppilaitos laajentaa käsitystä ammatillisesta kestävyysosaamisesta työn tekemisen tasolta globaaliin ulottuvuuteen ja ekososiaaliseen sivistykseen, jossa hyvää elämää tavoitellaan yhden maapallon rajoissa kaikista yhteiskunnan jäsenistä huolta pitäen. Tässä työssä keskeisenä voimavarana ovat opiskelijoiden vahva osallisuus, yhteisöllisyys ja muutosta aikaan saavat kumppanuudet.

Viimeisen parin vuoden aikana Forssassa on tehty hieno hyppäys ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen työn kärkeen. LHKK poimi kestävän tulevaisuuden strategiansa keskeiseksi sisällöksi ja hyödynsi oivaltavasti uusia indikaattoreita tavoitteiden rakentamisessa. Auditoinnissa tuli selväksi, että strategia on otettu omaksi henkilöstön keskuudessa. Sen uudistavaa voimaa vahvistaa kuntayhtymän taustatahojen sitoutunut osallistuminen strategian laatimiseen. Strategia on tulevaisuuteen suuntautunut ja kunnianhimoinen, ja se henkii oppilaitoksen vahvaa tahtotilaa oman toiminta-alueen kehityksen tukemiseen.

LHKK:n koulutustoimintaa kehitetään ennakoivasti yhdessä työelämätoimijoiden kanssa. Erinomaisia esimerkkejä tästä ovat yhdessä työpaikkojen kanssa rakennetut osaamislupaukset sekä kestävän kehittämisen oppimispolut. Tiimien yhteistyö mahdollistaa myös koulutusrajat ylittävän suunnittelun, jonka kautta syntyy uusia osaamiskokonaisuuksia. LHKK:lla on onnistunut ja kunnianhimoinen strategia, joka antaa mahdollisuuden ponnistaa tulevaisuudessa entistä korkeammalle. Tiimiorganisaatio pitää sisällään suuren potentiaalin oppilaitoksen uudistumiseen. Strategian toteutus haastaa henkilöstön kestävyysosaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja kumppanuuksien rakentamiseen. Näihin asioihin oppilaitos on jo vahvasti tarttunut.

Lue lisää kestävän tulevaisuuden indikaattoreista

 

 

 

 

Julkaistu: 22.3.2021

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi