Kestävän tulevaisuuden indikaattorit vapaalle sivistystyölle, taiteen perusopetukselle ja järjestöille

OKKA-säätiön hallitus vahvisti 4.2.2021 kestävän tulevaisuuden indikaattorit vapaalle sivistystyölle, taiteen perusopetukselle ja järjestöille. Taiteen perusopetus ja järjestötoiminta tulevat uusina toimintamuotoina kestävän kehityksen sertifioinnin piiriin. Uudet indikaattorit korvaavat aiemmat vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit. Mikäli vapaan sivistystyön oppilaitos on jo ehtinyt käynnistää itsearvioinnin kestävän kehityksen kriteereillä, se voi edelleen hakea sertifikaattia vanhan järjestelmän mukaisesti vuoden 2021 ajan.

Järjestötoiminnan indikaattorit soveltuvat järjestöille, joilla on kasvatus- tai sivistystehtävä. Indikaattoreita voivat hyödyntää järjestöjen järjestöt sekä järjestöt, joilla on henkilöjäseniä. Mikäli järjestön yhteydessä toteutetaan oppilaitosmuotoista toimintaa (esimerkiksi opintokeskus osana järjestöä), voidaan toiminnan arvioinnissa voidaan soveltaa sekä järjestöjen että vapaan sivistystyön indikaattoreita.

Oppilaitoksen tai järjestön toimintaa arvioidaan kolmella indikaattorilla, joita ovat opetus/järjestötyö, toimintakulttuuri ja johtaminen. Jokaisesta indikaattorista on rakennettu kolmitasoinen kuvaus, jonka avulla voidaan arvioida, miten oppilaitoksen tai järjestön toiminta heijastaa 1) olemassa olevaa toisintavaa2) tulevaisuutta ennakoivaa ja 3) yhteiskuntaa uudistavaa toimintatapaa tarkastelun kohteena olevan toiminnan suhteen.

Indikaattoreiden itsearviointi toteutetaan hallinto- ja muulle henkilöstölle suunnatun ennakkokyselyn ja sen tulosten pohjalta käydyn arviointikeskustelun kautta. Lisäksi arvioidaan kestävän kehityksen toiminnan perustason toteutuminen. Sertifikaatin myöntäminen perustuu a) itsearviointiprosessin laadukkaaseen toteutukseen, b) toiminnan perustason vaatimusten toteutumiseen ja c) oppilaitoksen tai järjestön sitoutumiseen tulevaisuussuuntautuneen kehittämissuunnitelman toteutukseen. Vaatimusten täyttyminen todennetaan ulkoisella arvioinnilla, jonka suorittaa OKKA-säätiön rekisteriin kuuluva auditoija.

Tarkemmat ohjeet indikaattoreiden arvioinnista ja sertifikaatin hakemisesta:

Julkaistu: 22.2.2021

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi