Ammatillisen koulutuksen kriteerit ja web-arviointijärjestelmä uudistuvat

OKKA-säätiö uudistaa ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja web-arviointijärjestelmän palvelut ammatillisen koulutuksen reformin mukaisiksi. Uudistustyö tapahtuu vuosien 2018 ja 2019 aikana. Muutostarvetta nykyisiin kriteereihin ja web-järjestelmään tuovat erityisesti nuorten ja aikuisten koulutuksen yhdistäminen, tutkintojen perusteiden uudistaminen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen roolin vahvistuminen.

Uudistus vaikuttaa sertifioituihin ammatillisiin oppilaitoksin siten, että vuodelle 2018 aikataulutettuja sertifikaatin uusimisauditointeja lykätään vuoden 2019 puolelle, ja ne toteutetaan käyttöön otettavien uusien kriteerien mukaisesti. Sertifikaatin saaneiden oppilaitosten ei kuitenkaan tarvitse hakea sertifikaattia uudestaan, vaan siirtyminen uuteen järjestelmään tapahtuu kevyemmän uusimisauditoinnin puitteissa.

Halukkaat sertifikaatin uusijat voivat tulla jo vuoden 2018 aikana pilotoimaan uusia kriteereitä. Piloteille on tarjolla erityistukea itsearvioinnissa. Samalla kerätään oppilaitoksilta palautetta kriteerien uudistamista varten. Uudet sertifikaatin hakijat voivat vuoden 2018 aikana edelleen hakea sertifikaattia nykyisillä kriteereillä, mikäli itsearviointi on jo ehditty aloittaa. Uusien sertifikaatin hakijoiden on myös mahdollista ilmoittautua uusien kriteereiden piloteiksi, jolloin itsearviointiin ja sertifikaatin hakemiseen saa tukea.

Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmässä uudistetaan itsearvioinnin ja sertikaatin hakemisen sekä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja laadunhallintaan liittyvät työkalut. Lisäksi parannetaan web-järjestelmän käytettävyyttä käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Uudistus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella. OKKA-säätiön kumppaneina hankkeessa ovat Osuuskunta Eco-One, Savon koulutuskuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.

 

Julkaistu: 9.3.2018

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi