Aurinkorannikon koulu sai sertifikaattinsa

Aurinkorannikon suomalainen koulu Espanjan Fuengirolassa viettää kestävän kehityksen juhlaviikkoa. OKKA-säätiö luovutti koululle kestävän kehityksen sertifikaatin ensimmäisenä Suomen rajojen ulkopuolella toimivana oppilaitoksena. Koulu toteutti samalla toimenpidesitoumuksensa Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.

Koulu sai auditoinnissa kiitosta erityisesti vahvasti kulttuurisen kestävän kehityksen näkökulmaan nojaavasta toiminnastaan. Aurinkorannikon koulussa myös viihdytään, oppilaat tuntevat toisensa ja ovat ystäviä keskenään. Elämänhallintataidot, sopeutumiskyvyt ja itsetunnon vahvistaminen ovat koulun arjessa sosiaalisen kestävyyden peruspilareita.

Oppilaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa aktiivisina toimijoina. Opettajien osaaminen on korkeatasoista ja he ovat motivoituneita. Koulun johto resursoi kestävän kehityksen toimintaa. Vanhemmat tukevat monin tavoin koulun kasvatustyötä.

Sertifikaatin luovutus Aurinkorannikon koululle 11.11.2015. Kuvassa vasemmalta lukien: OKKA-säätiön johtaja Tuulikki Similä-Lehtinen, Aurinkorannikon koulun kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Hilkka Asteljoki, koulun keke-vastaavat Tapani Levanto ja Pia Kallunki sekä rehtori Maarit Paaso. (Kuva Laura Pippuri).

Julkaistu: 12.11.2015

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi