Ensimmäiset vapaan sivistystyön sertifikaatit luovutettiin 21.3.2014

OKKA-säätiö luovutti Helsingissä ensimmäiset vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifikaatit Valkeakoski-opistolle, Petäjä-opistolle, Jyväskylän kristilliselle opistolle ja Otavan opistolle. Samalla käynnistettiin kansalliseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen liittyvä vapaan sivistystyön oppilaitosten haastekampanja.

Tilaisuudessa juhlapuhujana toiminut ympäristöministeri Ville Niinistö siteerasi kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tekstiä: ”Kestävässä kehityksessä on kysymys on ihmiskunnan yhteisestä oppimisen prosessista, jonka päämääränä on kulttuurinen muutos kestävän tulevaisuuden yhteiskuntaan ja maailmaan.” Niinistö kannusti kaikkia oppilaitoksia mukaan yhteiskuntasitoumuksen haastekampanjaan ja antamaan oman toimenpidesitoumuksensa.

Sertifioitujen opistojen puolesta puheenvuoron käyttänyt Otavan opiston rehtori Kaisa Lindström palautti kuulijoiden mieliin vapaan sivistystyön kestävän kehityksen työn pitkän historian. Lindström näki kestävän kehityksen kriteerien ympärille syntyneessä hankkeessa ja yhteiskuntasitoumuksessa suuren mahdollisuuden koko vapaan sivistystyön kentälle.

OKKA-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ari-Pekka Elomaa antoi tunnustusta sertifioiduille opistoille hienosta työstä ja korosti, että oppilaitosten kestävän kehityksen toiminta on monimuotoista ja vahvuudet voivat olla hyvin erilaisia. Hän myös esitti lämpimät kiitokset Vapaa Sivistystyö ry:lle, Suomen Kansanopistoyhdistykselle, Kansalaisopistojen liitolle, Opintokeskukset ry:lle ja pilottiopistoille erinomaisesta yhteistyöstä vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifioinnin käynnistämisessä.

Iloiset sertifikaatin saajat ryhmäkuvassa: Petäjä-opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Otavan opisto ja Valkeakoski-opisto. Kuvan oikeassa laidassa OKKA-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ari-Pekka Elomaa ja hänen oikealla puolellaan Vapaa Sivistystyö ry:n varapuheenjohtaja Tapio Kujala.

 

 

Julkaistu: 21.3.2017

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi