Pika-arviointi

Mikäli oppilaitos on vasta aloittamassa kestävän kehityksen työtään, kannattaa se aloittaa pika-arvioinnilla, joka auttaa tunnistamaan toiminnan kehittämistarpeet. Pika-arviointi onnistuu lyhyessä ajassa esimerkiksi oppilaitoksen kestävän kehityksen työryhmässä.

Alla olevassa arviointilomakkeessa on esitetty väittämiä, joiden toteutumista ryhmä arvioi asteikolla ei lainkaan / jossain määrin / melko hyvin /erinomaisesti. Väittämät perustuvat kestävän kehityksen kriteereihin. Lomakkeessa on myös tilaa kommenttien ja kehittämiskohteiden kirjaamiselle. Pika-arvioinnin suorittamisen jälkeen ryhmä voi laskea oppilaitoksen pisteet yhteen arvioinnin eri osa-alueilta ja saada suuntaa-antavan arvion oppilaitoksen keke-työn tilanteesta. Lomakkeen lopusta löytyy tukikysymyksiä, jotka auttavat kestävän kehityksen työn suunnittelussa.

Pika-arvioinnin lomake (vapaan sivistystyön oppilaitokset)

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi