Kriterier och certifiering för den svenska fria bildningen

OKKA-stiftelsens kriterier för hållbar utveckling erbjuder ett verktyg med vilket folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler, sommaruniversitet och idrottsinstitut kan inkludera hållbar utveckling i sitt ledarskap, förvekligandet av utbildningarna och verksamhetskulturen. Kriterierna möjliggör även att certifiera arbetet för hållbar utveckling.

Under åren 2014-2015 genomförde Bildningsalliansen r.f., Suomen ympäristöopisto Sykli och OKKA-stiftelsen ett projekt i vilket bearbetades det svenska materialet för certifiering samt organiserades informations -och stödtjänster för den svenska fria bildningen. Projektet finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet.

Kriterierna samt ett digert stödmaterial är tillgänlig på denna sida.

Brochyren ”Kriterier och certifiering för hållbar utveckling i läroanstalter – Fria bildningen” (2,0 Mb)

Julkaistu: 1.10.2015

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi