OKKA-säätiön sertifiointitoiminnalle OKM:n pysyvä rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö alkaa rahoittaa pysyvästi säätiön kestävän kehityksen sertifikaattitoimintaa. Sen rahoitusta on aikaisemmin haettu vuosittain erityisavustuksena. Nyt aikaa vievä hakuprosessi näyttää helpottavan, koska rahoitus on muuttumassa pysyväksi. Ensi vuonna säätiö saa ministeriöltä 60 000 euron rahoituksen, joka on pysyvä myös tulevina vuosina.

Ministeriön pysyvä rahoitus on merkittävä tunnustus OKKA-säätiön työlle. Kestävän kehityksen sertifioinnin avulla säätiö edistää kouluissa ja oppilaitoksissa kestävän kehityksen toimintaa ja luo sille edellytyksiä.

Kestävän kehityksen puolesta toimiminen on kaikkien yhteinen asia. Siinä on kulttuurinen, sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen ulottuvuus. Sertifikaattia voivat hakea koulut, oppilaitokset ja vapaan sivistystyön toimijat.

Lue uutinen OAJ:n sivuilta

Julkaistu: 25.11.2016

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi