Sertifikaatin uusimisaudiotintien yhdistäminen

Suurilla ammatillisilla oppilaitoksilla on useita sertifioituja yksiköitä, toimipisteitä tai koulutusaloja. Lisäksi joissain tapauksissa yksiköstä tai koulutusalalta on sertifioitu erikseen nuorten ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus.

Sertifioinnin sääntöjen mukaan sertifikaatti on uusittava kolmen vuoden välein. Uusiminen tapahtuu ulkoisen auditoinnin perusteella. Koska suurin osa oppilaitoksen yksiköiden sertifioinneista on tapahtunut eri aikaan, on oppilaitoksille muodostunut sertifikaattien ylläpidon osalta tilanne, jossa yksiköiden tai koulutusalojen sertifikaattien uusimisauditointeja tulee jatkuvasti epäsäännöllisin väliajoin.

Sertifioinnin tavoitteena on, että kestävän kehityksen itsearvioinnit voidaan kytkeä mahdollisimman joustavasti oppilaitoksen muuhun toiminnan arviointiin, ja myös sertifikaatin uusimisauditoinnit voidaan koko oppilaitoksen osalta toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Tästä syystä OKKA-säätiö on tehnyt sertifioinnin sääntöihin muutoksen, joka mahdollistaa uusimisauditointien yhdistämisen oppilaitoksen ehdottaman ja OKKA-säätiön hyväksymän auditointiohjelman pohjalta.

Uusimisauditointien yhdistämisen lähtökohtana on, että auditointien avulla voidaan edelleen varmistaa riittävän kattavasti kestävän kehityksen kriteerien mukaisen toiminnan tason säilyminen ja jatkuvan parantamisen toteutuminen. Auditointiohjelman on täytettävä uusimisauditointien yhdistämisestä annetussa ohjeessa mainitut reunaehdot. Ohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Auditointien ohjeistuksen tarve on lähtenyt ammatillisten oppilaitosten tarpeista, mutta ohjeistusta voidaan soveltaa myös muiden oppilaitosmuotojen uusimisauditointeihin.

Sertifioinnin säännöt: Sertifikaatin uusimisauditointien yhdistäminen

Ohje uusimisauditointien yhdistämisestä

Julkaistu: 2.2.2016

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi