Sertifikaatti numero 100 luovutettiin Kpedu Kaustiselle

Sadas OKKA-säätiön myöntämä kestävän kehityksen sertifikaatti luovutettiin 27.3. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kaustisen toimipaikalle, joka tunnetaan myös Kaustisen raviopistona. Opiston vahvuus on sen sijainti Kaustisen Nikulan Ravikeskuksen yhteydessä. Keskus tarjoaa korkean tason oppimisympäristöjä käytännössä kaikkiin alan työtehtäviin. Eri tutkintoja suorittavat nuoret ja aikuiset oppivat samaan aikaan samoissa oppimisympäristöissä. Nuorten ja aikuisten oppimisen synergiaa hyödynnetään.

Kestävän kehityksen auditoinnissa opisto sai erityistä kiitosta vahvasta yhteisöllisyydestä. Opiston opettajien ja Ravikeskuksen työelämätoimijoiden yhteistyö on saumatonta. Pienessä yksikössä kaikki tuntevat toisensa. Avoin ilmapiiri tukee oppimista ja ehkäisee syrjäytymistä. Opiskelijoille on tarjolla runsaasti harrastusmahdollisuuksia. Myös henkilökunnan hyvinvoinnista huolehditaan. Yhteisöllisyyttä lisäävät henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien yhdessä toteuttamat lukuisat tapahtumat.

Opistossa on edistetty myös ekologista kestävyyttä. Jätehuolto ja kierrätys on järjestetty ja ohjeistettu ja toimijat on perehdytetty niihin. Energiansäästötoimenpiteitä on tehty opiston ja Ravikeskuksen tiloissa. Oppimisympäristöjen turvallisuusnäkökohdat on kartoitettu ja ne on otettu huomioon työkäytännöissä ja ohjeistuksessa.

Hevostalouden perustutkinnon opetuksessa kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat läpäisevästi. Paikallisen opetussuunnitelman tavoitteena on yhdistää hevosten hyvinvointi osaksi oppilaitoksen toimintaa ja profiloitua edelläkävijäksi. Opisto on arvostettu alansa kouluttaja, jonka opiskelijoiden työllistymisprosentti on 70 %. Moni opiskelija löytää harjoittelu- tai työpaikan ulkomailta.

Kaustisen toimipaikan kestävän kehityksen itsearviointia ohjasi Reetta Olkinuora, joka teki prosessista opinnäytetyönsä Savonia Ammattikorkeakouluun. Työ on ladattavissa täältä.

Kuva: Sadas Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti on luovutettu Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kaustisen toimipaikalle. Sertifikaattia vastaanottamassa ovat toimipaikkapäällikkö Sirpa Puusaari (vas.) ja kestävän kehityksen vastaava Toini Immonen. Sertifikaatin luovutti OKKA-säätiön puolesta suunnittelupäällikkö Erkka Laininen. (Kuva Malena Haglund)

Julkaistu: 27.3.2018

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi