Web-järjestelmä käyttöön ammatillisen koulutuksen keke-sertifioinnissa

OKKA-säätiö uudistaa ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin 1.10.2015 alkaen. Sertifiointia varten tehtävät itsearvioinnit sekä auditoijan toiminnot toteutetaan tämän jälkeen keväällä avatussa Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmässä (ks. alla).

Uudistuksessa myös sertifioinnissa käytettävät ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit muuttuvat hieman. Web-järjestelmän rakentamisen yhteydessä kriteereihin tehtiin muutoksia, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää kriteerien rakennetta.

Kokonaisuutena kriteerien vaatimustaso ja sisällöt eivät oleellisesti muutu, mutta sertifikaatin minipisterajat muuttuvat uusia kriteereitä vastaaviksi. Muutokset perustuvat sertifiointitoiminnassa esille nousseisiin kehittämistarpeisiin.

OKKA-säätiön hallitus on vahvistanut uudet kriteerit käytettäväksi ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa 1.10.2015 alkaen. Ammatillinen oppilaitos voi tämänkin jälkeen hakea sertifikaattia myös tällä hetkellä voimassa olevien kriteerien pohjalta ja www.koulujaymparisto.fi-sivujen itsearvioinnin word-kysymyslistoja käyttäen, mikäli itsearviointi on ehditty käynnistää ennen 1.10.2015.

Jos oppilaitos on käynnistämässä itsearviointia syyskuun 2015 aikana, kannattaa se tehdä heti web-arviointijärjestelmässä. Uudet kriteerit ja niiden pohjalta laaditut itsearvioinnin kysymyslistat ovat 1.10. asti näkyvissä ainoastaan web-järjestelmässä. www.koulujaymparisto.fi -sivuilta löytyvät nykyiset voimassa olevat kriteerit ja arviointityökalut 30.9.2015 saakka.

Ohjeita ammatillisten oppilaitosten itsearvioinnista web-järjestelmässä

Muutoksen vaikutus sertifikaatin uusimisauditointiin: Sertifikaatin uusimisauditointiin liittyvää itsearviointilomaketta ei ole toistaiseksi viety web-järjestelmään. Itsearviointi tapahtuu siten edelleen www.koulujaymparisto.fi -sivustolta saatavalla word-lomakkeella (katso ohjeet sertifikaatin uusimiseen).

Sen sijaan uusimisauditoinnin yhteydessä arvioitavien uusien nuorten perustutkintojen itsearviointi toteutetaan 1.10.2015 jälkeen web-järjestelmässä uusien kriteerien mukaisesti.

Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmä

OKKA-säätiö avasi huhtikuussa 2015 ammatillisten oppilaitosten käyttöön suunnitellun Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmän, joka rakennettiin OKM:n rahoituksella yhteistyössä PKKY:n, Samiedun, Sakkyn ja Osuuskunta Eco-Onen kanssa. Järjestelmä mahdollistaa kestävän kehityksen sertifikaatin hakemista varten tehtävän itsearvioinnin sekä auditoinnin toteutuksen web-ympäristössä.

Järjestelmä tarjoaa myös kattavan tieto- ja työkalupaketin, joka tukee kestävän kehityksen kytkemistä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten opetukseen, työssäoppimiseen ja laadunhallintaan.

Tutustu ohjeisiin ja järjestelmän palveluihin

Järjestelmän kirjautumissivulle

Ohjausta web-järjestelmän käyttöön saa OKKA-säätiöstä

Julkaistu: 15.9.2015

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi