Järjestöt

Kestävän tulevaisuuden indikaattorit

Ennakkokyselyt

Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearviointi käynnistyy lastenkulttuurikeskuksen henkilöstölle suunnatulla ennakkokyselyllä, joka tehdään eDelphi-työkalulla. Alla olevasta kyselyn pdf-versiosta voi tutustua ennakkoon arviointikysymyksiin.

Ohjeet ennakkokyselyn toteutuksesta

Toiminnan perustason arviointi

Indikaattoreiden itsearvioinnin tuloksia hyödynnetään toiminnan perustason vaatimusten arviointiin, joka tehdään eDelphi-järjestelmässä.

Ohjeet toiminnan perustason arviointiin

Oppilaitoksen kestävän kehityksen työn tukimateriaalia

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi