VAIHE 1: Ennakkokyselyt

Itsearvioinnin ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat hallinto- ja muun henkilöstön ennakkokyselyt perustuvat järjestöjen kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden sisältöihin. Kysely voidaan laajentaa myös järjestön vapaaehtoistyöntekijöihin. Alla esitetyn indikaattoritaulukon pohjalta on laadittu yhdeksän väittämää jokaisesta kolmesta indikaattorista (järjestötyö, toimintakulttuuri ja johtaminen).

Väittämiin vastataan arvioimalla niiden toteumista tällä hetkellä järjestön toiminnassa. Väittämien arvioinnin lisäksi vastaajia pyydetään kertomaan parhaat esimerkit, jotka kuvastavat kyselyssä kartoitettujen asioiden toteutumista. Väittämiin voi vastata myös EOS (en osaa sanoa), jos vastaaja tuntee ettei tiedä kysytystä asiasta tarpeeksi voidakseen arvioida sitä.

Kyselyt toteutetaan verkkopohjaisella eDelphi-tulevaisuustyökalulla. OKKA-säätiö oheistaa kyselyn toteutuksen. Kyselyn väittämiin voit tutustua etukäteen lataamalla kyselyiden pdf-versiot.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi