Ammatilliset oppilaitokset

Kestävän tulevaisuuden indikaattorit

Pika-arviointi

Itsearvioinnin kysymyslistat

Ammatillisten oppilaitosten sähköiset itsearviointityökalut uudistetaan vuoden 2019 aikana. Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmässä olevat sertifikaatin hakemista varten laaditut arviointilomakkeet eivät ole enää käytettävissä. Sertifikaatin uusimisauditointiin liittyvä itsearviointi tapahtuu kuitenkin Word-lomakkeella (katso alla kohta ”Sertifikaatin uusimisauditointi”).

Koulutusalakohtaiset tukiaineistot (Mind-map -diat)

Mind-map -diat avaavat koulutusaloittain keskeisiä kestävän kehityksen osaamisen alueita. Dioja voidaan hyödyntää opetuksen arvioinnin ja kehittämisen tukena. Ne on yhdistetty Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmässä oleviin arviointilomakkeisiin. Alla olevasta listasta voi ladata eri koulutusalojen diat pdf-muodossa.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi