Vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifioinnissa on otettu helmikuussa 2021 käyttöön kestävän tulevaisuuden indikaattorit, jotka korvaavat aiemmat kestävän kehityksen kriteerit. Indikaattoreita testattiin ja kehitettiin yhdessä oppilaitosten kanssa osana vuosina 2019-2020 toteutettua VST ry:n Vapaa sivistystyö muutoksentekijänä -koulutushanketta. Indikaattoreiden pilotointiin osallistuivat Alkio-opisto, Joutsenon Opisto, Karkkilan työväenopisto, Kaukametsän opisto, Kirkkopalvelut ry/Agricola-opintokeskus, Koskela opisto, Lahden kansanopisto, MSL-opintokeskus, Otavan opisto, Petäjä-opisto, Suomen Kansaopistoyhdistys ja Valkeakoski-opisto. Indikaattoreiden kehitystyössä hyödynnettiin myös TPO-liiton ja OKKA-säätiön Kestävä taiteen perusopetus -hankkeessa toteutetun taiteen perusopetuksen indikaattoreiden pilotoinnin tuloksia.

Vasemman laidan linkeistä löydät vapaan sivistystyön oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattorit sekä ohjeet itsearviointia ja sertifikaatin hakemista varten. Sertifikaatin hakeminen OKKA-säätiöltä on maksutonta, mutta oppilaitos sopii auditoijan kanssa auditointiin liittyvän työn kulujen korvaamisesta auditoinnin suositushintojen pohjalta.

OKKA-säätiö antaa tukea ja ohjausta itsearvioinnin tekemiseen ja sertifikaatin hakemiseen.

Yhteenveto sertifikaatin hakemisen vaiheista

VAIHE AIKATAULU OHJEET/MATERIAALI

Oppilaitos tekee hallinto- ja opetushenkilöstön ennakkokyselyn
ja arvioi toiminnan perustason vaatimusten täyttymisen

Henkilöstön kyselyyn annetaan vastausaikaa 2-3 viikkoa

Henkilöstön kyselyn jälkeen keke-työryhmä tms. tekee toiminnan perustason arvioinnin

Oppilaitoksen edustaja tai OKKA-säätiö kutsuu arvioijat henkilöstön arviointikyselyihin sekä perustason arviointiin eDelphi-järjestelmässä

 

Oppilaitoksen arviointiryhmä käy arviointikeskustelun ennakkokyselyn tulosten pohjalta

Arviointikeskusteluun varataan 2-3 tuntia OKKA-säätiö laatii oppilaitoksen ennakkokyselyn tulosten visualisoinnin

 

Oppilaitos laatii kehittämissuunnitelman arvioinnin tulosten pohjalta Oppilaitoksen yhteinen keskustelu arvioinnin tuloksista ja kehittämistavoitteista
Oppilaitos tilaa auditoinnin Noin 5-6 viikkoa ennen auditointipäivää Auditointi tilataan OKKA-säätiöltä
Oppilaitos toimittaa ennakkoaineiston auditoijalle Viimeistään 3 viikkoa ennen auditointia Ennakkokyselyiden ja arviointikeskustelun yhteenvedot
Toiminnan perustason arviointi (eDelphi)
Itsearviointiprosessin kuvaus (eDelphi)
Kehittämissuunnitelma
Oppilaitos sopii auditoijan kanssa auditoinnin ohjelmasta ja auditoijan korvauksesta Ennen auditointia Auditoinnin suositushinnat
Auditointi oppilaitoksessa 1 päivä Sertifikaatin myöntämisperusteiden täyttyminen
Auditoijan palaute ja auditointiraportti Auditoija toimittaa oppilaitokselle
3 viikon kuluessa auditoinnista
Auditointiraportti
Oppilaitos tekee mahdolliset korjaavat toimenpiteet auditoinnin jälkeen (toiminnan perustason vaatimukset, kehittämissuunnitelma) Auditoija ohjeistaa
Auditoija todentaa korjaavat toimenpiteet ja oppilaitoksen sitoutumisen kehittämissuunnitelmaan 0 – 12 kk oppilaitoksessa tapahtuneesta auditoinnista Näyttö arvioidaan oppilaitoksen toimittaman kirjallisen materiaalin tai etäkeskustelun perusteella
Oppilaitos hakee sertifikaattia 6 kk kuluessa auditoinnin läpäisystä Sertifikaattihakemus

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi