Esimerkit: Indikaattori 1

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Tälle sivulle täydennetään sertifiointitoiminnan edetessä oppilaitosesimerkkejä indikaattorin 1 toteutuksesta. Lisäksi sivulla on esitelty kehittämisen työkaluja.

1. Oppilaitosesimerkit

Perho Liiketalousopisto kouluttaa opiskelijoistaan kestävän kehityksen lähettiläitä, joilla on taitoa ja osaamista edistää yritysten vastuullista toimintaa.
Perho liiketalousopiston vastuullisuusraportti 2019

2. Kehittämisen työkalut

KESTÄVYYSOSAAMINEN

Kestävyysosaamisella tarkoitetaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavaa ammattiosaamista, joka koostuu työprosessin hallintaan, työyhteisössä toimimiseen, toimintaympäristön tuntemukseen ja globaaliin ulottuvuuteen liittyvästä osaamisesta (kuva alla).

  • Toisintavan tason kestävyysosaaminen kytkeytyy työprosessissa tarvittaviin perustaitoihin ja työyhteisössä toimimiseen.
  • Ennakoivan tason kestävyysosaaminen laajenee ammattialan toimintaympäristön muutoksen ja kehityksen ymmärtämiseen sekä reflektiivisiin taitoihin.
  • Uudistavan tason kestävyysosaaminen laajenee globaaliin näkökulmaan, ekososiaaliseen sivistykseen ja muutoksen tekemiseen.

Koulutusalakohtainen kestävyysosaaminen

Alla olevasta listasta voi ladata Mind map -dioja,  jotka avaavat koulutusaloittain keskeisiä kestävän kehityksen osaamisen alueita. Dioja voidaan hyödyntää opetuksen arvioinnin ja kehittämisen tukena.  Diojen osaamiskuvaukset rakennettiin vanhojen ammatillisten perustutkintojen arvioinnin kohteiden jaottelun mukaisesti (työprosessin hallinta, työvälineiden, menetelmien ja materiaalin hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta, elinikäisen oppimisen avaintaidot), mutta ne ovat edelleen käyttökelpoinen työkalu opetuksen kehittämiseen.

KESTÄVÄ KEHITYS HENKILÖKOHTAISTAMISEN PROSESSISSA

KESTÄVÄ KEHITYS KOULUTUSTEN TOTEUTUKSESSA

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi