Kestävän kehityksen teemat

Teemojen hyödyntäminen kehitystyössä

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereissä on esitetty ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen liittyviä teemoja. Niiden tarkoituksensa on tukea oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelman rakentamista ja toiminnan kehittämistä vuosittaisten teemojen kautta kohti sertifikaatin tasoa. Oppilaitos voi valita teemataulukosta vuosittain yhden tai useamman teeman kestävän kehityksen ohjelmansa toteutuksen pohjaksi.

Sivun vasemmasta navigaatiosta pääset tutustumaan teemojen toteutuksen esimerkkipankkiin!

EKOLOGINEN JA TALOUDELLINEN
KESTÄVYYS
SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN
KESTÄVYYS
 • Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus
  (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys)
 • Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
 • Energia ja vesi
 • Kuljetukset ja liikkuminen
 • Koulurakennuksen ja pihaympäristön
  hoito ja ylläpito
 • Ravinto ja terveys (myös sosiaalinen ja
  kulttuurinen kestävyys)
 • Oma teema (ekologinen/taloudellinen kestävyys)
 • Turvallisuus koulussa ja koulumatkalla
 • Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi
 • Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
 • Oppilashuolto ja muu oppimisen tuki
 • Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet
 • Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
 • Oma teema (sosiaalinen/kulttuurinen kestävyys)

Lue lisää: Teemat kestävän ohjelman rakentamisen tukena

Teemojen valinta sertifiointia varten

Oppilaitoksen hakiessa sertifikaattia teemojen toteutumista arvioidaan yhteensä viiden teeman osalta, jotka oppilaitos valitsee itse kriteerien teemalaatikosta. Vähintään kaksi teemaa tulee valita ekologisen ja taloudellisen kestävyyden teemoista sekä kaksi sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoista. Yksi valituista viidestä teemasta voi olla oma teema. Vapaan sivistystyön oppilaitokset valitsevat arviointiin kolme pakollista teemaa, joiden lisäksi voi valita 1-2 vapaaehtoista teemaa, joista saa arvioinnissa lisäpisteitä.

Lisätietoa teemojen valinnasta sertifiointia varten:

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi