Kestävän kehityksen teemat

Teemojen hyödyntäminen kehitystyössä

Tällä sivulla esitellään ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen liittyviä teemoja, joita oppilaitos voi hyödyntää kestävän kehityksen ohjelman rakentamisen ja toiminnan kehittämisen tukena. Kestävän kehityksen sertifiointi ei edellytä teemojen pohjalle rakentuvaa ohjelmaa.

Sivun vasemmasta navigaatiosta pääset tutustumaan teemojen toteutuksen esimerkkipankkiin!

EKOLOGINEN JA TALOUDELLINEN
KESTÄVYYS
SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN
KESTÄVYYS
 • Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus
  (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys)
 • Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
 • Energia ja vesi
 • Kuljetukset ja liikkuminen
 • Koulurakennuksen ja pihaympäristön
  hoito ja ylläpito
 • Ravinto ja terveys (myös sosiaalinen ja
  kulttuurinen kestävyys)
 • Oma teema (ekologinen/taloudellinen kestävyys)
 • Turvallisuus koulussa ja koulumatkalla
 • Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi
 • Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
 • Oppilashuolto ja muu oppimisen tuki
 • Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet
 • Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
 • Oma teema (sosiaalinen/kulttuurinen kestävyys)

 

Lue lisää: Teemat kestävän ohjelman rakentamisen tukena

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi