Teemapankki: ammatilliset oppilaitokset

Teemojen toteutuksen ja kestävän kehityksen ohjelman rakentamisen tueksi on laadittu kestävän kehityksen kriteereihin perustuvat esimerkkitaulukot, joissa on kaikkiin teemalaatikon teemoihin liittyviä esimerkkejä teeman toteutuksesta oppilaitoksen arjessa ja opetuksessa, teemaan liittyvien toimintatapojen vakiinnuttamisesta sekä mahdollisista yhteistyötahoista. Teemat on jaoteltu ekologisen ja taloudellisen kestävyyden sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoihin.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi