Teemapankki: ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen ohjelman rakentamisen tueksi on laadittu esimerkkitaulukot, joissa on esimerkkejä teemojen toteutuksesta oppilaitoksen arjessa ja opetuksessa, teemaan liittyvien toimintatapojen vakiinnuttamisesta sekä mahdollisista yhteistyötahoista. Teemat on jaoteltu ekologisen ja taloudellisen kestävyyden sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoihin.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi