Kestävän kehityksen ohjelma

Mikä on keke-ohjelma?

Kestävän kehityksen ohjelma eli ”keke-ohjelma” on koko oppilaitosyhteisöä osallistava työväline, jolla kestävä kehitys tehdään osaksi opetusta ja koulutyön arkea. Ohjelman avulla on mahdollista toteuttaa laadukkaasti opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kestävän kehityksen tavoitteita. Ohjelman toteutuksen kautta voi muun muassa kehittää opetusta ja koulun toimintoja, saada aikaan kustannussäästöjä sekä lisätä henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Kestävän kehityksen ohjelmaan kirjataan koulun tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi opetuksessa ja koulun arjessa. Jotta asiat tulisivat myös oikeasti tehdyksi, ohjelmassa sovitaan toimenpiteistä, vastuista, aikataulusta, resursseista ja seurannasta. Ohjelmaa päivitetään itsearvioinnin perusteella vuosittain.

Sivun vasemman laidan valikosta löydät tietoa kestävän kehityksen ohjelman rakentamisesta. Ohjeet ja esimerkit on laadittu peruskoulujen ja lukioiden näkökulmasta.

Ammatilliset oppilaitokset

Ammatillisille oppilaitoksille on tuotettu Koulutuskeskus Salpauksen koordinoimassa ”Ammattiosaamisen näytöt käyttöön luonnonvara-alalle” – hankkeessa sivusto, jossa on tietoa kestävän kehityksen yhdistämisestä oppilaitoksen toimintajärjestelmään: Kestävän kehityksen malli

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi