Esimerkit: Indikaattori 7

OPPILAITOKSEN STRATEGIA

Tälle sivulle täydennetään sertifiointitoiminnan edetessä oppilaitosesimerkkejä indikaattorin 7 toteutuksesta.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä / Forssan ammatti-instituutti

Forssan ammatti-instituutti on kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos, joka katsoo strategiassaan vahvasti tulevaisuuteen. FAI haluaa olla edelläkävijä, joka etsii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja resurssiviisaaseen kiertotalouteen yhdessä alueensa toimijoiden kanssa. Oppilaitos laajentaa käsitystä ammatillisesta kestävyysosaamisesta työn tekemisen tasolta globaaliin ulottuvuuteen ja ekososiaaliseen sivistykseen, jossa hyvää elämää tavoitellaan yhden maapallon rajoissa kaikista yhteiskunnan jäsenistä huolta pitäen. Tässä työssä keskeisenä voimavarana ovat opiskelijoiden vahva osallisuus, yhteisöllisyys ja muutosta aikaan saavat kumppanuudet.

Strategia 2020 -> Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
LHKK:n kestävän kehityksen toiminta

Savon koulutuskuntayhtymä / Savon ammattioppilaitos

Savon koulutuskuntayhtymän visiona on olla kestävän tulevaisuuden tekijä. Kuntayhtymä rakentaa ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta, ja haluaa olla uudistava ja rohkea edelläkävijä. Sakky ottaa toiminnassaan huomioon globalisaation, yhteiskunnalliset muutokset ja nopeasti muuttuvat lähiympäristön tarpeet. Kuntayhtymä on aktiivinen yhteiskuntavaikuttaja ja työelämän kehittäjä, joka rakentaa kestävän tulevaisuuden tekemisessä tarvittavaa osaamista. Osa strategian käytännön toteutusta on Sakkyn yksiköiden kestävän kehityksen sertifiointi.

Savon koulutuskuntayhtymän Strategia 2022
Sakkyn kestävän kehityksen toiminta

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi