Oppimisympäristön kestävyysnäkökohdat

Oppimisympäristön kestävyysnäkökohdilla tarkoitetaan fyysisen työ- ja oppimisympäristön tekijöitä, joilla on vaikutuksia ulkopuolisen ympäristön tilaan sekä henkilöstön ja oppilaiden terveyteen, turvallisuuteen, viihtyisyyteen, yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliseen toimintaan (kuva alla). Oppimisympäristön kestävyysnäkökohtien huomioon ottaminen luo perustan laadukkaalle oppimiselle ja oppimisyhteisön hyvinvoinnille. Fyysisen ympäristön ohella kestävyysnäkökulma kytkeytyy myös psykososiaaliseen oppimisympäristöön. Tätä osa-aluetta tarkastellaan indikaattorissa 6 Yhteisön hyvinvointi.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi