Auditoijien pätevyys

Auditoijien koulutus

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin auditoijina voivat toimia vain OKKA-säätiön auditoijarekisteriin hyväksytyt auditoijat, jotka ovat suorittaneet Oppilaitoksen kestävän kehityksen arvioija -koulutuksen sekä arvioijan pätevyyskokeen. Rekisteröidyn auditoijan on suoritettava ensimmäisen ulkoinen arviointi OKKA-säätiön osoittaman auditoijan ohjauksessa.

Auditoijakoulutuksen suorittaneista suurin osa on eri kouluasteilla toimivia opettajia. Joukossa on mukana myös kestävän kehityksen parissa toimivia asiantuntijoita, kuten ympäristöhallinnon ja järjestöjen edustajia sekä yrittäjiä. Auditoijapätevyyden ylläpito edellyttää täydennyskoulutukseen ja ulkoisiin arviointeihin osallistumista. OKKA-säätiö ylläpitää rekisteristä pätevistä auditoijista ja valvoo auditoijien pätevyyttä. OKKA-säätiöllä on oikeus peruuttaa auditoijan pätevyys.

Auditoijan jääviys

Auditoija ei voi arvioida oppilaitosta, jonka koulutuksen järjestäjä on samalla auditoijan oma työnantaja. Auditoija ei voi arvioida oppilaitosta myöskään siinä tapauksessa, että hän on toiminut kyseisen oppilaitoksen kehitystyön ohjaajana tai kouluttajana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että auditoija voi ohjata oppilaitosta itsearvioinnin toteutukseen ja sertifikaatin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi