Haastattelukysymyksiä

Sivun vasemman laidan valikosta löydät valmiita haastattelukysymyksiä, joita voi käyttää eri henkilöstöryhmien haastattelujen suunnitteluun. Kysymykset ovat pääosin avoimia kysymyksiä, joilla pääsee helposti haastattelun alkuun. Muista suosia myös muita kysymystyyppejä! Kysymykset eivät kata kaikkia kriteerien kohtia, joita henkilöryhmien tehtävänkuvat voivat koskea. Muista myös, että auditoinnin tarkoituksena ei ole käydä orjallisesti läpi kaikkia kriteereitä, vaan auditoijan tulee kohdentaa kysymykset itsearviointiraportin perusteella lisänäyttöä vaativiin kohtiin.

Kaikilta ryhmiltä voit kysyä esimerkiksi seuraavia asioita:

  • oma asenne ja sitoutuminen keke-asioihin
  • käsitys henkilöstön ja oppilaiden sitoutumisesta ja keken näkymisestä koulun toiminnassa
  • tietoisuus keke-tavoitteista ja ohjelmasta
  • keken kytkeytyminen omaan päivittäiseen työhön
  • näkemys koulun keke-asioiden kehittämistarpeista
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi