Auditoinnin vaiheet

Ulkoisella arvioinnilla eli auditoinnilla tarkoitetaan Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa ulkopuolisen, riippumattoman ja vaadittavan pätevyyden omaavan auditoijan suorittamaa oppilaitoksen toimintojen ja kestävän kehityksen asioiden hoidon arviointia. Arvioinnissa oppilaitoksen toimintaa ja sen tuloksia verrataan Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin.

Oppilaitoksen hakiessa kestävän kehityksen sertifikaattia auditoija todentaa kriteerien täyttymisen ja antaa oppilaitokselle tiedon mahdollisista poikkeamista, joiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä oppilaitoksen on esitettävä auditoijalle selvitys ennen sertifiointia. Lisäksi oppilaitos saa auditoijalta palautetta toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Arviointi voi kohdistua oppilaitoksen toimintaan kokonaisuutena tai sen johonkin yksikköön tai toimintoon (esimerkiksi opetus tai kestävän kehityksen kriteerien teemat). Sertifioinnissa ulkoinen arviointi suoritetaan kaikki kriteerien osa-alueet kattavana. Sertifioinnin kohteena on oppilaitos tai sen osa (yksikkö tai koulutusala). Sertifikaatin hakemisesta ja auditoinnin toteutuksesta suurten oppilaitosten ja koulutuskuntayhtymien tapauksissa on annettu lisäohjeita sertifioinnin säännöissä.

Yhteenveto sertifikaatin hakemisen vaiheista

VAIHE AIKATAULU OHJEET/MATERIAALI

Oppilaitos tekee itsearvioinnin

Tehdään ryhmissä 2-3 kk
ajanjaksolla (2 tapaamista/ryhmä)
Peruskoulut ja lukiot
Ammatilliset oppilaitokset
Vapaa sivistystyö

Oppilaitos tilaa auditoinnin

5-6 viikkoa ennen suunniteltua auditointipäivää Tilataan OKKA-säätiöstä
Oppilaitos toimittaa ennakkoaineiston auditoijalle Viimeistään 3 viikkoa ennen auditointipäivää Itsearvioinnin kysymyslistat
Peruskoulut ja lukiot
Vapaa sivistystyö
– Ammatilliset oppilaitokset:
web-arviointijärjestelmä
Muu auditoijan edellyttämä materiaali
Oppilaitos sopii auditoijan kanssa auditoinnin ohjelmasta ja auditoijan korvauksesta Ennen auditointia Auditointisuunnitelma
Auditoinnin suositushinnat
Auditointi oppilaitoksessa 1-2 päivää Auditoinnin esimerkkiohjelma
Audoitoijan palaute ja auditointiraportti Auditoija toimittaa oppilaitokselle
3 viikon kuluessa auditoinnista
Auditointiraportti
– Peruskoulut ja lukiot
– Vapaa sivistystyö
– Ammatilliset oppilaitokset:
web-arviointijärjestelmä
Oppilaitos tekee mahdolliset korjaavat toimenpiteet auditoinnin jälkeen Kolme kuukautta auditointiraportin vastaanottamisesta Auditoija ohjeistaa
Oppilaitos hakee sertifikaattia 6 kk kuluessa auditoinnin toteutuksesta Sertifikaattihakemus

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi