Läroanstaltens mätare för hållbar utveckling

Det är viktigt att läroanstalten har mätare och indikatorer som visar nivån på verksamheten för hållbar utveckling inom undervisningen och verksamhetskulturen. För att möjliggörä utvärdering av verksamheten är det väsentligt att målsättningarna i det årliga programmet för hållbar utveckling är formulerade på ett mätbart sätt och att det finns indikatorer som möjliggör att utvärdera förverkligandet av målsättningarna.

Dessutom borde läroanstalten ta i bruk indikatorer för långvarig uppföljning av centrala aspekter som berör ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet i läroanstalten samt utbildningen och inlärningen för hållbar utveckling. Man behöver inte ha ett stort antal indikatorer. Det viktigast är att indikatorerna har anknytning till de mest betydande hållbarhetsaspekterna i verksamheten.

Exempel på mätare och indikatorer  i anknytning till olika teman av hållbar utveckling (på finska)

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi