Indikaattori 3: Oppimisympäristöt

Tukidian käsitteiden avauksia

OPPIMISYMPÄRISTÖN KESTÄVYYSNÄKÖKOHDAT

Fyysisen työ- ja oppimisympäristön tekijät, joilla on vaikutuksia ulkopuolisen ympäristön tilaan sekä henkilöstön ja opiskelijoiden terveyteen, turvallisuuteen, viihtyisyyteen, yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliseen toimintaan. Kestävyysnäkökohtien huomioon ottaminen luo perustan laadukkaalle oppimiselle ja oppimisyhteisön hyvinvoinnille. Psykososiaaliseen oppimisympäristöön liittyviä näkökohtia tarkastellaan indikaattorissa 6 Yhteisön hyvinvointi.
Lue lisää

OSALLISUUS OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ

Jos haluamme kasvattaa yhteiskunnan uudistajia, on tärkeää, että opiskelijat kokevat olevansa aktiivisia osallisia ja vaikuttajia oppilaitoksen toimintakulttuurissa. Osallisuuden kokemuksen syntyminen lähtee pienistä asioista: ovatko opiskelijat sääntöjen ja käskyjen noudattajien roolissa vai kuunnellaanko heidän ajatuksiaan, mielipiteitään ja ehdotuksiaan aidosti.
Lue lisää

AJALLISEN JATKUMON HAHMOTTAMINEN

Kulttuurinen osallisuus on myös oman paikan hahmottamista historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden muodostamassa jatkumossa. Miten kaupunkikuvassa näkyvät erilaiset historialliset kerrokset ja yhteiskunnassa tapahtunut muutos? Mikä kulttuuriperinnössä on säilyttämisen arvoista ja voi ehkä auttaa meitä tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa? Mihin maailmamme ja yhteiskuntamme on kulkemassa ja mikä olisi toivottava ja tavoittelemisen arvoinen kehitys?

 

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi