Ammatilliset oppilaitokset

Vasemman laidan linkeistä löydät ammatillisten oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattorit, sertifikaatin myöntämisperusteet sekä ohjeet itsearviointia ja sertifikaatin hakemista varten. Sertifikaatin hakeminen OKKA-säätiöltä on maksutonta, mutta oppilaitos sopii auditoijan kanssa auditointiin liittyvän työn kulujen korvaamisesta auditoinnin suositushintojen pohjalta.

OKKA-säätiö antaa tukea ja ohjausta itsearvioinnin tekemiseen ja sertifikaatin hakemiseen.

Yhteenveto sertifikaatin hakemisen vaiheista

VAIHE AIKATAULU OHJEET/MATERIAALI

Oppilaitos tekee itsearvioinnin eDelphi-järjestelmässä

Tehdään useassa arviointiryhmässä 1-2 kk ajanjaksolla (2 tapaamista/ryhmä) Itsearvioinnin ohjeet
Oppilaitos tilaa auditoinnin Noin 5-6 viikkoa ennen auditointipäivää Auditointi tilataan OKKA-säätiöltä
Oppilaitos toimittaa ennakkoaineiston auditoijalle Viimeistään 3 viikkoa ennen auditointia Itsearvioinnin yhteenveto
Kehittämissuunnitelma
Muu auditoijan edellyttämä taustamateriaali
Oppilaitos sopii auditoijan kanssa auditoinnin ohjelmasta ja auditoijan korvauksesta Ennen auditointia Auditoinnin suositushinnat
Auditointi oppilaitoksessa 1-2 päivää Sertifikaatin myöntämisperusteiden todentaminen
Auditoijan palaute ja auditointiraportti Auditoija toimittaa oppilaitokselle
3 viikon kuluessa auditoinnista
Auditointiraportti
Oppilaitos tekee mahdolliset korjaavat toimenpiteet auditoinnin jälkeen (toiminnan perustason vaatimukset, kehittämissuunnitelma) Auditoija ohjeistaa
Auditoija todentaa korjaavat toimenpiteet ja oppilaitoksen sitoutumisen kehittämissuunnitelmaan 0 – 12 kk oppilaitoksessa tapahtuneesta auditoinnista Näyttö arvioidaan oppilaitoksen toimittaman kirjallisen materiaalin tai etäkeskustelun perusteella
Oppilaitos hakee sertifikaattia 6 kk kuluessa auditoinnin läpäisystä Sertifikaattihakemus

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi